Administrator danych osobowych (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROSOUL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-439, przy ul. Zdobnicza 2, wpisana do KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000512137, NIP 9512380186, REGON 147267479

Kontakt do administratora danych osobowych: mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, jeśli są nieprawidłowe/niekompletne, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. 

Kontakt do administratora danych osobowych: bokpankoncert@gmail.com