Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest PANKONCERT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-401, ul. Gawędziarzy 20, lok. 1, wpisana do KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001024333, NIP 9522238691, REGON 524694793

Kontakt do administratora danych osobowych: pankoncert@gmail.com

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, jeśli są nieprawidłowe/niekompletne, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. 

Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newsletteru:

Klient będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newsletteru. 

zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Klienta oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.

Podstawą prawną przetwarzania jest: Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulamin portalu pankoncert.pl i na założenie konta w portalu pankoncert.pl, wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newsletteru.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Klienta, zgodnie z Regulaminem sprzedaży w portalu biletyna.pl, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a następnie kliknięcie w link aktywacji newsletteru.

zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newsletteru zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu jaki i w e-mailu każdego następnego Newsletteru.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/