Бумбокс (Boombox)

Бумбокс (Boombox)

Ta trasa już się odbyła. Zapraszamy do strony "aktualnych wydarzień"

Укр

За останній рік ми придумали формулу життєдіяльності групи, якої принаймні поки що нам вдається дотримуватися.  

Формула життя Бумбокса така: 2-3-4 тижні поспіль банда проводить на гастролях за кордоном, повернувшись до України частина групи їде до своїх підрозділів на фронті, частина займається справами фонду Андрія Хливнюка, частина волонтерить.  Проходить два-три місяця і гурт знову виїжджає на концерти.  Покатавшись по США, Канаді, Європі, Великобританії, завдяки вашим донатам і грошам вирученим з продажу квитків та мерчендайзингу ми купили цілу купу необхідних для ЗСУ речей, від пікапів та БПЛА до засобів зв'язку і амуніції.  

Говорити про те, якою була атмосфера на концертах Бумбокса навіть якось незручно – інтернет забитий відео із хвалебними відгуками та проникливими коментарями.  Нам подобається грати для вас, друзі, подобатися разом з вами збирати гроші для того, щоб ще ефективніше давати відсіч окупантам. Дякуємо всім, хто купує квитки на наші концерти та з радістю анонсуємо осінні шоу.

Листопад:

7 - Wroclaw / A2 

9 - Warsaw / Stodola 

10 - Krakow / Kwadrat 

12 - Gdansk / B90 

13 - Poznan / B17 

14 - Prague / Retro Music Hall 

І це лише початок!

Eng

Over the past year, we've come up with a formula for the group's life, which, at least so far, we've been able to stick to.

The formula of Boombox life is as follows: the band spends 2-3-4 weeks in a row on tour abroad, after returning to Ukraine, part of the group goes to their units at the front, part deals with the affairs of the Andrii Hlyvniuk Foundation, and part volunteers. Two or three months pass and the band goes to concerts again. After traveling around the USA, Canada, Europe, Great Britain, thanks to your donations and money earned from ticket sales and merchandising, we bought a whole bunch of things necessary for the Armed Forces, from pickups and UAVs to communication equipment and ammunition.

Talking about what the atmosphere was like at the Boombox concerts is even somewhat uncomfortable - the Internet is full of videos with laudatory reviews and insightful comments. We like to play for you, friends, we like to collect money together with you in order to repel the invaders even more effectively. Thank you to everyone who buys tickets for our concerts and we are happy to announce the autumn shows.

November:

7 - Wroclaw / A2

9 - Warsaw / Stodola

10 - Krakow / Kwadrat

12 - Gdańsk / B90

13 - Poznan / B17

14 - Prague / Retro Music Hall

And this is just the beginning!

PL

Przez ostatni rok wypracowaliśmy formułę życia grupy, której przynajmniej do tej pory udaje nam się trzymać.

Formuła życia Boomboksa jest następująca: gang spędza 2-3-4 tygodnie z rzędu na zagranicznych tournee, po powrocie na Ukrainę część grupy trafia do swoich oddziałów na froncie, część zajmuje się sprawami Andrii Khlyvniuk Foundation i część wolontariuszy. Mijają dwa, trzy miesiące i zespół znów rusza na koncerty. Po podróżach po USA, Kanadzie, Europie, Wielkiej Brytanii, dzięki Waszym darowiznom i pieniędzmi zarobionymi ze sprzedaży biletów i merchandisingu, kupiliśmy całą masę rzeczy niezbędnych Siłom Zbrojnym, od pickupów i UAV po sprzęt łączności i amunicję.

Opowiadanie o tym, jaka atmosfera panowała na koncertach Boomboxa, jest wręcz niekomfortowe – w internecie roi się od filmów z pochwalnymi recenzjami i wnikliwymi komentarzami. Lubimy grać dla was, przyjaciele, lubimy razem z wami zbierać pieniądze, aby jeszcze skuteczniej odpierać najeźdźców. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili bilety na nasze koncerty iz radością ogłaszamy jesienne koncerty.

Listopad:

7 - Wrocław / A2

9 - Warszawa / Stodoła

10 - Kraków / Kwadrat

12 - Gdańsk / B90

13 - Poznań / B17

14 - Praga / Retro Music Hall

A to dopiero początek!