Administrator danych osobowych (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest PANKONCERT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-401, ul. Gawędziarzy 20, lok. 1, wpisana do KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001024333, NIP 9522238691, REGON 524694793

Kontakt do administratora danych osobowych: mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, jeśli są nieprawidłowe/niekompletne, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. 

Kontakt do administratora danych osobowych: pankoncert@gmail.com