OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA

Szanowni Państwo, 

informujemy, że wejście na widownię możliwe będzie wyłącznie w maseczce, dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk, a obsługa mierzyła będzie temperaturę. 

Przed wejściem należy wypełnić oświadczenie uczestnika wydarzenia: https://pankoncert.pl/formularz_pankoncert.pdf

Formularz można pobrać i wypełnić wcześniej (zalecana opcja) albo zrobić to na miejscu.

W razie pytań prosimy o kontakt info@pankoncert.pl

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia,

Agencja Koncertowa „Pan Koncert"